Om

Gjennom Gjøvik Avløserlag kan du sikre

deg avløsning når du har behov for ferie og fritid, ved sykdom og ellers når du trenger ekstra arbeidskraft.


Bonden:

Avløserlaget organiserer og formidler alle former for avløsning tilpasset den enkelte bondes behov. Vi har også arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid. Avløseren blir automatisk forsikret. Avløserlaget fører lønningsregnskap for bonden, og skaffer dokumentasjon av avløserutgifter i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. Avløserlaget informerer om bonden sine rettigheter og reglene i velferdsordningene. Vi hjelper også til ved utfylling av søknadsskjema.

Avløseren er bondens sikkerhetsnett

Landbruket i Norge representerer en stor og viktig arbeidsplass. Veldig mange arbeider i landbruksrelaterte jobber og flere ti-talls tusen personer av disse er avløsere.


En avløser skal kunne ta over nødvendig arbeid når brukeren selv av ulike grunner ikke kan utføre arbeidet. Dette kan være når bonden skal ha ferie eller når han ikke kan utføre arbeidet på grunn av sykdom eller andre hendelser.


For bonden er det avgjørende å vite at han eller hun har en flink og ansvarsfull avløser som kan trå til når det trengs. Dette er for mange den avgjørende faktoren som teller med når det snakk om å satse for framtida.


Vår viktigste målsetting er å kunne tilby bønder en god avløsertjeneste.


Avløseren:

Gjennom avløserlaget får avløseren et ordnet arbeidsforhold. Det gjelder enten det er arbeid på hel- eller deltid. Laget sørger for avtaler, lønn, arbeidsplan, ordnet fritid, forsikringer, kurs og faglig oppfølging, samt sosiale arrangement. Avløserlaget arbeider også for å skape trivsel og trygghet i arbeidet.Tilskudd til avløsning ved sykdom

Ved avløsning under sykdom, fødsel, syke barn eller dødsfall kan du få refundert inntill 1.550 kr i lønnsutgifter pr. dag. Dette avhenger imidlertid av hvor mye ferie/fritidsrefusjon du har og om det er inntekt, trygd eller pensjon du får utenom.

Refusjon er den samme om du bruker landbruksvikar eller annen avløser. Avløseren må ikke ha næringsinntekt fra bruket eller være under 15 år, heller ikke ektefelle/samboer.


Gjøvik Avløserlag tar seg av alt som har med søknadsprosessen å gjøre. Vi trenger imidlertid rolletilgang i Altinn og dokumentasjon fra deg, og det er viktig at vi blir orientert om situasjon slik at vi får laget en korrekt søknad om refusjon.

Landbruksvikar

Vi har 1 landbruksvikar i full stilling, og beredskapsavtale med flere avløsere.