Kontakt
 
 
 
 

Postadresse:

Gjøvik Avløserlag,

Postboks 631, 2810 Gjøvik


Besøksadresse: Gjøvik rådhus, 5. etasje


Telefon: 90724268


E-post:


gjovik@leihjelp.no


elise@leihjelp.no


jens@leihjelp.no